Styrelsenytt

Vad sysslar styrelsen med just nu?


Sysslomännen har på senare tid ägnat en hel del tid och kraft till att utreda vissa markärenden kopplade till kabeldragning.


På årets bystämma kommer de berörda, d v s bydelägare, att informeras i detalj om detta varför vi väljer att inte ta upp utrymmer med detta här.


Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du antingen slå en signal till någon av sysslomännen, eller höra av dig med ett mejl genom att klicka här.

Dags för bystämma


Fredagen den 5 april träffas Ranarps bydelägare kl 18:30 hos Karl-Erik Svensson, a.k.a. "Kalle", Ranarpsvägen 322, för årsmöte. Vi förväntar oss att de ca. två dussin som troget deltar, ansluter även i år.


Denna urgamla tradition om årligt möte bygger på det regelverk som tillät bybor att i tillägg till egen mark, gemensamt äga mark och egendom för det gemensamma goda. 


Idag kan traditionen upplevas som gammal, t o m föråldrad, främst beroende hur gammal man själv är, men förr var det inte bara en ordning som  man var beroende av, utan en som hade stor betydelse  för byborna, bl a genom att den skapade gemenskap.


Denna betydelse äger fortfarande  giltighet. Bara genom att träffas en gång om året, gå igenom vad som hänt och ges möjlighet att ta ställning till hur man tycker att byn ska möta framtida utmaningar och möjligheter, skapar mötet en delaktighet som, grannar emellan, varar hela året.


Så, för de lyckligt lottade gäller det nu bara att lägga datum och tid på minnet och njuta av mat, dryck och gemenskapen på årets bystämma. Allt ni behöver göra, är att komma! 

För kontakt med någon i styrelsen...


...kontakta lämpligen Bengt "Bonta" Axelsson, telefon 073 342 11 02 eller vår sekreterare och kassör, Lennart "Lelle" Svensson på mobiltelefon 070 609 70 85.


Har du tips eller frågor om hemsidan, vänligen vänd dig till Clas Runnberg genom att klicka här.

Copyright © All Rights Reserved