Kalendern

Ranarps Bysamfällighets årsmöte 2020 skjuts fram till hösten

 

Sysslomännen i Ranarps Bysamfällighet kommer naturligtvis att kalla bydelägare till årstämma även 2020. Plats och tiden, alltså start kl 18.30, är bestämd, men besked om exakt datum kommer senare. Givet den spridning av SARS-CoV-2 världen lider av just nu har det beslutats att vi senarelägger årsmötet och håller detta i lugn och ro under hösten istället.

Årets städning av strandängarna

Så här fint avslutades 2019 års strandrensning. Det märktes att vintern hade varit snäll och att höststormarna varit ovanligt lugna. Det fanns mindre bråte och mindre plast än vanligt. Likväl fick vi ihop två överfulla skopor, så visst var det en värdefull insats. Tack alla ni som ställde upp, bydelägare och andra. Den grillade korven var lika god som vanligt, även om drycken var i svalaste laget. Nåväl, vi gick alla hem glada och nöjda mer årets insats. I år bär det av torsdagen den 16 april och vi hoppas att lika många glada och vänliga bybor och andra som njuter av våra strandängar ställer upp. Vi samlas vid parkeringsplatsen i Södra Hovallsvägens förlängning kl 17.30 och när vi är klara bjuder byn på grillad korv och något gott att dricka till.

 

 

 

 

Gökottan hålls på Kristi Himmelfärdsdag torsdagen den 21 maj, kl 9.00

 

Även i år träffs vi i skogen vänster (västra sidan) om Ranarpsvägen innan den passerar gränsen till Segelstorp. Bilar ni kan ni parkera inne på gården på Ranarpsvägen 200 (röda korsvirkesgården med ärggrönt tak på stall och lada). Ni kan också parkera mopeder och cyklar inne på gården hos Clas och Christin, eller så kan ni ställa dem alldeles vid inkörseln till vallen omedelbart norr om hustomten. Sedan går man först 100 m norrut upp längs Ranarpsvägen och därefter till vänster in i skogen, enligt uppsatta skyltar. Alla Ranarpsbor, vare sig man är bydelägare eller ej, och tidigare inbjudna Segelstorpsbor, är hjärtligt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

Copyrigh 2019 Ranarps bysamfällighet

Sommarfest för Ranarps bydelägare hålls oftast sista fredagen i juli kl 18.30 - men vi återkommer med kallelse till mötet 2019

 

 

Ranarps bysamfällighet bjuder traditionsenligt till gemensam grillkväll och samkväm, kanske med tipsrunda, kanske med annan aktivitet. För att inte förbruka för mycket av samfällighetens tillgångar har bydelägarna bestämt att var och en bidrar med 100 kr per person. För barn under 15 år, i sällskap med betalande vuxen, är kvällen kostnadsfri. Välkomna!

 

Om du vill ha kallelser till viktiga händelser eller nyheter (max 6 mejl per år) se till så att clas@ranarp.nu har din mejladress!

Copyright © All Rights Reserved