Kalendern


 

 

 

 

Dags att njuta av röjningsarbetet i våra grönområden!

 

2019 röjde vi i området omedelbart öster om Södra Hovallsvägen där denna svänger in på Tockesuddesvägen. Åren därefter röjdes den övre delen av området väster och söder om vägkorset och senare rensades den nedre delen av samma område. Det är nu en rejäl del av våra gemensamt ägda skogspartier som röjts rena. Ännu återstår en del, men passa gärna på att titta över de områden som nu är klara. Idag ser det ut som välskötta områden av ungbjörk, en del småekar och till våren och sommaren kommer en skir grönska att få bättre chanser att spira än på många år.


2023 bytte vi och ägnade årets röjningsinsats till att göra fint på strandängarna. Massor av vresros och annat som blivit för stort och störigt för att korna ska ge sig på det togs bort. Det gjorde ängarna prydligare, men ökade också betesytorna till fördel för djuren som kommer att livnära sig där under vår och sommar. 


Ett hjärtligt tack till alla bydelägare som ställt upp, år efter år, för att göra detta möjligt. Det har bitvis varit isande kallt, ibland lite vått och rått, men arbetet har genomförts i glad anda och i bästa tänkbara gemenskap. De som inte haft möjlighet att deltaga tidigare får chansen till nästa år. Vi kommer troligen att även då gå ut med två eller tre datum för att ge så många som möjligt chansen att kunna hjälpa till.

Det blev, hur som helst, en hel del mindre träd och sly vi fick ihop!

Copyrigh 2019 Ranarps bysamfällighet

Sommarfest för Ranarps bydelägare hålls oftast sista fredagen i juli kl 18.30 - men vi återkommer med kallelse till mötet 2019

 

 

Ranarps bysamfällighet bjuder traditionsenligt till gemensam grillkväll och samkväm, kanske med tipsrunda, kanske med annan aktivitet. För att inte förbruka för mycket av samfällighetens tillgångar har bydelägarna bestämt att var och en bidrar med 100 kr per person. För barn under 15 år, i sällskap med betalande vuxen, är kvällen kostnadsfri. Välkomna!

 

Om du vill ha kallelser till viktiga händelser eller nyheter (max 6 mejl per år) se till så att clas@ranarp.nu har din mejladress!