Mer om byn

Bra att veta om Ranarp


När laga skifte genomfördes 1832 fanns det 27 gårdar i Ranarp.


Byn har idag ett 40-tal gårdar och etthundratjugo bofasta innevånare. Den ligger i nordvästra Skåne, Båstads kommun och tillhör Förslöv-Grevie församling.


Byn har ansvaret för strandängarna mellan Vistorps hamn och Västra Ljungby samt en hel del grönområden.


Det byalag, eller den bysamfällighet, som hanterar byns kontakter med myndigheter och även i övrigt sköter byns ärenden, består av Bengt Axelsson, ordförande; Lennart ”Lelle” Svensson, sekreterare och Markus Karlsson, ledamot.

En by rik på historia...


Bilden ovan har vi fått från författaren till boken Vägsjäl Stora Hult, Lars Olefelt.


Ranarp, eller Rannerup som byn hette under den danska tiden, kan vara en sammansättning av ordet ”Ran” för korp och ändelsen -rup och -arp som betyder torp. Ett flertal generationer tillbaka lär byborna själva ha uttalat första a:et kort, som om namnet stavats Rannarp. En annan förklaring på namnets ursprung är att det kommer från mansnamnet Rani och andra delen kommer från ordet torp i betydelsen nybygge.


Ranarp är, enligt sägnen, platsen där vikingahövdingen Hovall, eller Hovalt som han också kallats, och hans män såg sitt bittra slut. De blev dödade av anglosaxer. Dessa ansåg att Hovall ställt till med tillräckligt mycket elände i England, där Hovall gjort sig skyldig till omfattande plundringar och en hel del dödande. Det säog att anglosaxerna fick vetskap om planer Hovall hade på att återvända i samma ärende, varför man föredrog att istället resa hela vägen till Bjärehalvön för att göra upp. Man kan med andra ord påstå att Hovall och hans mäns död var resultatet av  den tidens terrorist-bekämpning.


Till Hovalls ära reste man en gravsten, som syns på bilden ovan. Hovalls mannar ligger begravda i en ättehög, en bit söderut och på andra sidan den väg som idag heter Södra Hovallsvägen. Hovall fick  också en hamn uppkallad efter sig. Enligt  källor var det i just i hamnen som det huvudsakliga slaget stod. Idag syns resterna av hamnen som en stenbarriär som innesluter en naturligt formad, rund vik.


Sägnen om Hovaltestenen och Hovaltehövdingen har nedtecknats av Sante Gudmundsson och bevarats av föreningen Förslövs Socken Förr och Nu. Den finns återgiven här på hemsidan under "Arkiv". Klicka här, för att komma dit.

...och berättelser


Ranarp kom också att bli hemvist under en tid för den man som fram till 50-talet sålde fisk i trakten och kallades för ”skäragubben”. Det ovanliga smeknamnet kom sig av att han under några år bosatt sig på det inre av de två skären utanför strandallmänningen. Detta skär tillhör idag Västra Ljungby. Hans bosättning där fick dock ett abrupt slut i en svår storm då gubben själv, hans hus, båt och övriga tillhörigheter spolades i land. Några omtänksamma grannar på landbacken erbjöd honom bostad och han fortsatte sedan under flera år att fiska och gå runt för att sälja fisk i bygden.


Under kriget var hus i Ranarp nära att skadas då ett brinnande allierat flygplan kom flygande söderut längs kusten. Det störtade kort därefter i vattnet mellan Stora Hult och Vejbystrand. Men, husen klarade sig, om än med nöd och näppe.