Undantagskontrakt

Två undantagskontrakt med anknytning till Ranarp


Nedan kan du läsa två pdf-kopior på gamla dokument som Nils-Börje har försett oss med. Det är domsagoprotokoll som formellt upphäver giltigheten av inteckningärenden av typen undantagskontrakt, alltså överenskommelser som gjordes i samband med att, oftast föräldrar, överlämnade sina gårdar till någon som samtidigt tog på sig skyldigheten att sörja för vederbörandes bostad och uppehälle.


Själva dokumenten är utfärdade av Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga 1958, i samband med att själva kontraktet "dödades" eller helt enkelt avregistrerades.  Undantagskontrakten som sådana ingicks 1912 respektive 1924, alltså ganska exakt för hundra år sedan, eller om man hellre vill, fyra generationer sedan.


Av undantagskontrakten får man en fingervisning om vad och hur mycket man behövde för sitt leverne som "pensionär" på den tiden. Även om en del av tilldelningen kunde avyttras och inbringa en intäkt, eller bytas mot något annat man behövde, kan inte utrymmet ha varit speciellt stort. Man får hoppas att det fanns annat, utöver det som reglerades i själva kontrakten, som ingick i ansvarstagandet av de äldre.


I vilket fall, känns det som att vi, åtminstone rent materiellt, har det betydligt bättre nuförtiden. Till och med vi pensionärer.