Kalendern

17 april 2024

STRANDSTÄDNINGENkl 18.00


RANARPS BYFÖRENING

BJUDER PÅ KORV!

Kom och var med på årets städning av strandallmänningen

inför sommarsäsongen 2024Samling norr och söder om grindarna till allmänningen.

Vi jobbar oss sedan mot mitten och möts vid fortet där byföreningen bjuder på korv & dryck.ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT HJÄLPA TILL ATT PLOCKA SKRÄP!Hoppas vi ses!


APRIL


DEN ÅRLIGA STRANDSTÄDNINGEN


Traditionellt träffas årligen bydelägare och andra intresserade, som också trivs på och njuter av våra vackra strandängar, för att städa.


Det sker vanligen i april . "Andra intresserade" utgör ofta både boende i Ranarpstrand och andra från Bjäre som tycker om att promenera längs denna skyddade del av kustremsan mot Skälderviken.


Städningen är en fin insats för att plocka upp ilandflutet skräp och därmed både förbereda för betessäsongen och vårda den fina miljö ängarna utgör.


ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA!


- vi hjälps åt att hålla naturen ren!

19 JULI 2024

För Ranarps bydelägare


kl 18.30


SOMMARFESTEN

SAVE THE DATE


Sommarfesten 2024 kommer att hållas i 19 juli!


Självkostnadspris är 150 kr per vuxen.


Inbjudan kommer skickas ut när det närmar sig!


Önskar du få kallelsen per mail anmäl din email och bifoga namn.


JULI


SOMMARFESTEN


Sommarfest för Ranarps bydelägare

hålls oftast sista fredagen i juli kl 18.30Ranarps bysamfällighet bjuder traditionsenligt till gemensam grillkväll och samkväm, kanske med tipsrunda, kanske med annan aktivitet. För att inte förbruka för mycket av samfällighetens tillgångar har bydelägarna bestämt att var och en bidrar med 150 kr per person. För barn under 15 år, i sällskap med betalande vuxen, är kvällen kostnadsfri. 

Mars

ÅRSMÖTE


kl 19.00


För Ranarps bydelägare

Årsmötet för 2024 är avklarat.Nästa årsmöte hålls i mars /april 2025


Önskar du få kallelsen per mail anmäl din email och bifoga namn.


MARS


ÅRSMÖTE FÖR RANARPS BYDELÄGARE


Varje år i mars hålls Ranarps bysammfällighets årsmöte och bydelägare välkomnas till stämman som vanligtvis infaller sista fredagen i mars / första fredagen i april. Traditionen med ett årligt möte bygger på idén om en bysamfällighet och på det regelverk som tillät bybor att i tillägg till egen mark, tillsammans äga mark och egendom för det gemensamma goda. Idag kan traditionen upplevas som gammal, t o m föråldrad, främst beroende hur gammal man själv är, men förr var det inte bara en ordning som man var beroende av, utan en som hade stor betydelse, bl a genom den gemenskap som skapades. Denna betydelse äger idag samma giltighet. Bara genom att träffas en gång om året, gå igenom vad som hänt och ges möjlighet att ta ställning till hur man tycker att byn ska möta framtida utmaningar och möjligheter, skapas en delaktighet som, grannar emellan, varar hela året.

Så, för de lyckligt lottade gäller det nu bara att lägga datum och tid på minnet och njuta av den mat, dryck och gemenskap bystämman erbjuder. Allt ni behöver göra, är att komma.

Februari

SKOGSRÖJNINGEN


kl. 09-12.00


För Ranarps bydelägare

Röjningsarbetet  för 2024 är avklarat.Nästa röjning utförs i februari  2025


Önskar du få kallelsen per mail anmäl din email och bifoga namn.FEBRUARI


RÖJNING AV SKOGEN


I februari månad är tre lördagar avsatta till att röja grönytorna runt Södra Hovallsvägen / Tockesuddevägen.


Då samlas vi i Vistorps Hamn och planerar arbetet som utförs mellan kl. 09.00 - 12.00.


Sedan njuter vi av vårt arbete och det varma kaffet!

Se bilder under Röjningsarbete